Velkommen til Steigen Begravelsesbyrå.   

Vi bistår ved gravferd i Steigen og Hamarøy. 

                                                                                                                                                                                     

Steigen Begravelsesbyrå

Om oss - Begravelsesbyrå

Steigen Begravelsesbyrå ble etablert i 2002 og holder til på Engeløya i Steigen.  Vi er et familieeid byrå med 2 ansatte, som har lang erfaring med å møte mennesker i sorg.  Sissel  Bye har bakgrunn som hjelpepleier og Tor Svein  Bye har vært ansatt i kirken fra 1991-2018. 

Vårt mål er at du skal oppleve å bli godt ivaretatt i den situasjon du er i. Vi skal møte de etterlatte med respekt,  medmenneskelighet og forståelse, slik at du/dere kan ta de nødvendige avgjørelsene gjennom hele prosessen og føle deg trygg på at det er rett for deg.  Vi tar oss god tid til en samtale,  gjerne hjemme hos deg eller der det måtte passe best for deg.

Vi er her for å hjelpe deg når du trenger det!

Steigen Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd - begravelsesbyråenes bransjeorganisasjon i Norge og en underavdeling av Virke Hovedorganisasjon.

Virke
Virke

Virke

Våre tjenester

Sermoni

Seremonien skal gi rom for både sorg og ettertanke. Det finnes ingen fasit, bare mange mulige valg. Dersom avdøde hadde ønsker for egen gravferd vil man i de fleste tilfeller etterkomme disse. Vi gjør vårt ytterste for å imøtekomme familiens ønsker.

Båretransport

Båretransport utføres av egne bårebiler. NAV vil etter bestemte regler og en viss egenandel, dekke kostnader til transport av avdøde.  Byrået kan orientere nærmere om dette og er behjelpelig med søknad til NAV.

Behovsprøvd gravferdsstønad kan gis etter særskilt søknad når et medlem av folketrygden dør.  Les mer om regelverk og oppdaterte stønadsbeløp på  NAV.no  Begravelsesbyrået er behjelpelig med å skrive søknad.

Minnesider

På våre minnesider kan alle som ønsker å hedre og  minnes et familiemedlem eller en venn, få muligheten til det. 

Gå til minnesidene her:

https://steigenbb.vareminnesider.no\

Blomster

Vi leverer blomster til begravelser og bisettelser som vi er engasjert i.  

Du kan bestille på telefon  nr 91 36 30 73 eller send oss en mail: post@mail.1.steigenbb.no.co

Sanghefter

Tendensen er tydelig på at seremonihefter og motivbruk i større og større grad tar i bruk bilder av/eller bilde med en klar relasjon til den som er død. Portrettbilde er i dag blitt vanlig. Alternativt brukes også ofte bilder fra steder eller ting som kan være med på å beskrive avdøde.

Andre igjen vil gjerne vurdere nøytrale motiver.

Her kan du se mange fine forslag til seremoniprogram.

 https://www.closeup.no/seremoniprogram

Gravminne

En gravstein skal vare i mange år.  Vår leverandør av gravminner garanterer feilfri stein av høyeste kvalitet.  Besøk gjerne vår leverandørs utstilling på nett her:  Eide Stein as  Familien står selv ansvarlig for at gravminnet er forskriftsmessig montert og sikret.  Vi garanterer forskriftsmessig montering og sikring av gravstein.  

Navntilføyelser, oppussing av gammel stein, vask og rens, utføres på bestilling. 

Vi gir personlig veiledning ved valg av gravstein.  Spør oss om råd. 

informasjon

Døden kom brått selv når den er ventet.

Livet forandres, selv når alder eller sykdom gjør at døden er en naturlig utgang på livet.  Stilt ovenfor døden reagerer vi på forskjellige vis.  Noen ganger er omstendighetene rundt dødsfallet sånn at tiden etter på blir vanskelig for dem som står igjen.  Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen av sorg - dette er også naturlig.   

Begravelse eller bisettelse.

Begravelse er seremonier der kisten senkes i jorden.  Bisettelse er seremonier som etterfølges av kremasjon.  Gravferd er fellesbetegnelsen.  Gravferden skal etter norsk lov finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet.  Seremonien kan avholdes i kirke, i hjemmet eller annet egnet lokale.

Hvem som sørger for gravferden?

Gravferdlovens kapittel 2 paragraf 9, definerer hvem som har rett til å ta hand om gravferden.  www.lovdata.no

Seremoni - Begravelsesbyrå

Vi bistår mennesker av alle tros- og livssynsretninger ved gravferdsseremoni og har også god kunnskap om ulike religioners seremonier ved begravelse / bisettelse.   Uavhengig av hvilken form man ønsker å holde seremonien innenfor, finnes det mange muligheter for å sette et nært og personlig preg på begravelsen / bisettelsen.

 En verdig seremoni er en høytid for alle som skal ta farvel. Eventuelle ønsker avdøde hadde for gjennomføringen respekteres vanligvis.

Priser

Priser

Prisliste for varer og tjenester i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester. MVA er inkludert i de priser som er momsbelagt. *

Tjenester 
MinimumMaksimum
Kiste m/utstyr *  

9600,-(ikke lagervare) 29990.-
Nedlegging og stell       

2150,-   
2750.-  
Bringing av tomkiste  

0,-   
4860.-  
Henting på båre, bil og mannskap   

55607990  
Transport fra dødssted til seremonisted  

5560   
7990
Assistanse i seremoni

3790,-  
5000-
Transport av utstyr og mannskap

0,-    
0,-    
Transport etter seremoni   

5060,-
6950,-  
50 stk. trykte program *   

1250.-  
1250.-  
Dødsannonse AN *
0.-  
5000.-  
Kistedekorasjon *

250.- (3 roser)  
6000.-  
Byråets honorar avg fritt

2500.- (kun forsendelse)   
7200.-  
Byråets honorar* avg pliktig

900.- (kun forsendelse)   
1450.-  
Trekors/ventetegn *

1400.-  
1400.-  
Offentlig støtte ved dødsfall.

  • Gravferdsstønad : Gis etter gitte kriterier. Hvis innvilget, utbetales stønad men inntil kr. 26011
  • Transportrefusjon: Ved transport av avdøde har folketrygden refusjonsordning. Byrået kan informere nærmere om dette.

Kontakt Oss

913 63 073
Engeløyveien 225,, 8289 ENGELØYA
Orgnr 884 221 382
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies